Międzynarodowa Organizacja Pracy została powołana w 1919 roku, aby inspirować rządy, organizacje pracodawców i związki zawodowe do wspólnego działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie. Jest to organizacja trójstronna, gdzie reprezentanci pracowników i przedsiębiorców mają taki sam status jak rządy.

MOP jest odpowiedzią na wyzwania, które stanęły przed społecznością międzynarodową w zakresie pracy. Zatrudnienie dla każdego, dobre warunki i bezpieczeństwo w miejscu pracy, powszechna edukacja, ubezpieczenia społeczne, wolność zrzeszania się oraz likwidowanie występujących nieprawidłowości, to główne obszary aktywności MOP.

MOP skupia 183 kraje, w tym Polskę. Biuro organizacji mieści się w Genewie. W 2008 roku Polska po raz pierwszy w historii Międzynarodowej Organizacji Pracy objęła przewodnictwo rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie.

Organizacja za swoją dotychczasową działalność została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

Międzynarodowa Organizacja Pracy