„Badania na rynek”. Niecały miesiąc do zamknięcia konkursu

PARP przypomina, że jeszcze niepełny miesiąc został przedsiębiorcom na złożenie wniosków w jednym z dwóch konkursów „Badań na rynek” programu Inteligentny Rozwój. Jeden konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla firm ze średnich miast. 
 
Program zapewnia środki na realizację wdrożeń wyników projektów badawczych, zgodnie z hasłem: „od pomysłu do rynku”. Żeby stworzyć innowację, konieczne jest przeprowadzenie lub zlecenie prac badawczo-rozwojowych (B+R). Ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). Dotacje PARP można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Przedstawiciele MŚP mogą także otrzymać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.
 
Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2018 r. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 20 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70%. Pula środków w obu konkursach wynosi 1,15 mld zł.

Więcej: LINK