Związek Rzemiosła Polskiego zatrudni Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska

Poszukujemy do naszego zespołu osoby z doświadczeniem w obszarze oświaty zawodowej, doradztwa zawodowego i rynku pracy

Główne zadania przypisane do stanowiska, którego dotyczy ogłoszenie:

  • współpraca z organizacjami członkowskimi ZRP w zakresie oświaty zawodowej w rzemiośle, w tym w zakresie przygotowania, wdrażania i stosowania standardów egzaminacyjnych (egzaminów czeladniczych, mistrzowskich oraz sprawdzających),

  • rozwijanie i doskonalenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych w rzemiośle,

  • prowadzenie nadzoru nad organizacją i działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych,

  • rozwijanie systemu kształcenia ustawicznego realizowanego na rzecz środowiska rzemieślników,  ich  pracowników oraz pracowników organizacji rzemiosła.

  • monitorowanie regulacji prawnych, formułowanie stanowisk oraz opracowywanie opinii do założeń i projektów aktów prawnych dotyczących w szczególności problematyki oświaty zawodowej, przygotowania zawodowego, potwierdzania kwalifikacji zawodowych, edukacji ustawicznej oraz instrumentów polityki rynku pracy,

  • współpraca z administracją publiczną oraz pozarządowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się polityką edukacyjną i rynku pracy; w tym w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

  • przygotowywanie regulacji wewnątrz-organizacyjnych w zakresie rzemieślniczej nauki zawodu i potwierdzania kwalifikacji zawodowych w rzemiośle,

  • koordynowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy i informacji na temat kształcenia dualnego – przygotowania zawodowego w rzemiośle, 

  • koordynowanie udziału ZRP w systemie IMI (System wymiany informacji na rynku wewnętrznym) w zakresie dotyczącym kwalifikacji zawodowych

  • koordynowanie legalizacji świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

  • udział w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów mających na celu cyfryzację procesów i narzędzi wspierających organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła w realizacji zadań statutowych w obszarze oświaty zawodowej

  • nadzór nad funkcjonowaniem wdrożonych programów i aplikacji wspierających ZRP i organizacje członkowskie w realizacji zadań z obszaru edukacji zawodowej.

Wymagania

  • wykształcenie wyższe i doświadczenie w obszarze oświaty zawodowej,

  • umiejętność analizy i syntezy informacji,

  • komunikatywność, samodzielność, odporność na stres,

  • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych,

  • mile widziane zainteresowanie rozwiązaniami IT w oświacie,

  • mile widziana znajomość języka angielskiego

  • chęć rozwoju osobistego i podejmowania ciekawych wyzwań.

Oferujemy

  • możliwość podjęcia stałej i ciekawej pracy w ramach umowy o pracę,

  • stabilną i długofalową współpracę,

  • rozwój zawodowy; ciekawe i angażujące zagadnienia do rozwiązania,

 • możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej.
 

Prosimy o przesyłanie listów motywacyjnych wraz z CV na adres: kadry@zrp.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.