Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Organizacje

Opublikowano 16/01/2013

Zwiększanie funduszy szkoleniowych w MŚP

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach konkursu „Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych”.

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), ich struktury wewnątrzorganizacyjne, organizacje członkowskie, lub organizacje regionalne i branżowe, posiadające zdolność prawną. Na spotkanie zapraszamy także organizacje zainteresowane udziałem w tym konkursie jako organizacje partnerskie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: fundusze_szkoleniowe@parp.gov.pl do 17 stycznia 2013 roku.

W zgłoszeniu należy podać:
•    nazwę organizacji będącej potencjalnym projektodawcą oraz ew. nazwy organizacji będących potencjalnymi partnerami,
•    imię i nazwisko osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu służbowego oraz adresem e-mail,
•    uprawnienie organizacji będącej potencjalnym projektodawcą do otrzymania dofinansowania w konkursie (w zgłoszeniu należy podać, w jaki sposób organizacja ta spełnia warunek podmiotowy do otrzymania dofinansowania).

W zależności od liczby zgłoszeń i możliwości organizacyjnych, PARP zorganizuje w terminie 29 – 31 stycznia roku. indywidualne spotkania z każdą instytucją lub partnerstwem, które się zgłosi i potencjalnie będzie mogło otrzymać w konkursie dofinansowanie, albo zorganizuje jedno plenarne spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Komunikat w tej sprawie ukaże się na stronie PARP w dniu 18 stycznia 2013 roku.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018