Związek Rzemiosła Polskiego zatwierdził  Regulamin konkursu o zasięgu ogólnopolskim:  MASTER OF BAUTY Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne POZNAŃ2024

Związek Rzemiosła Polskiego zatwierdził  Regulamin konkursu o zasięgu ogólnopolskim:  MASTER OF BAUTY Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne POZNAŃ2024

Na podstawie § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 i 1607 ze zm.) i w związku z zatwierdzeniem  przez Związek Rzemiosła Polskiego Regulaminów – laureaci [w kategorii juniorów]  pierwszych sześciu miejsc wskazany konkurencji,  którzy w 2024 r. złożą w izbie rzemieślniczej wniosek o egzamin  mogą uzyskać zwolnienie ze zdawania  etapu praktycznego na egzaminie czeladniczym.

Regulamin zgłoszony przez  Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną Związku Rzemiosła Polskiego (Regulamin w załączeniu):   MASTER OF BAUTY Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne POZNAŃ2024

Tutaj link do regulaminu.