Związek Rzemiosła Polskiego uczestnikiem Debaty w TVP Info

W najbliższą sobotę (29 października) odbędzie się Debata Trójstronna poświęcona Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument budzi sporo emocji. Zawarte w nim zapisy wymagają uszczegółowienia.

W rozmowie uczestnicy debaty podejmą zarówno kwestie poruszane na posiedzeniach specjalnego zespołu Rady Dialogu Społecznego, który zajmuje się Strategią, jak również problemy, które wskazują partnerzy społeczni w swoich opiniach do niej.

Ze Związku Rzemiosła Polskiego udział w debacie weźmie Elżbieta Lutow, dyrektor zespołu rozwoju przedsiębiorczości

Emisja na żywo rozpoczyna się o godzinie 13.30. Stacja TVP Info. Program poprowadzi redaktor Anna Grabowska