Związek Rzemiosła Polskiego przeciwny odprowadzaniu składek od całości przychodu

Związek Rzemiosła Polskiego zaopiniował, przyjęty przez rząd, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z dokumentem od 2018 r. składki na ZUS mają być odprowadzane od całości przychodu, a nie, jak dotąd, do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W ocenie ZRP, przekazanej minister pracy Elżbiecie Rafalskiej, projekt nie rozwiązuje problemu systemowo, a stanowi tzw. „protezę” mającą na bieżąco poprawić stan finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Związek zwraca uwagę, że zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie bezpośrednio wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury, jako że obowiązujący system ubezpieczeń społecznych jest systemem kapitałowym a nie repartycyjnym. Związek Rzemiosła Polskiego wielokrotnie postulował o przeprowadzenie merytorycznej dyskusji nad kompleksowymi zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto tempo i sposób procedowania projektu podważa podstawowe zasady zaufania do państwa prawa i jego instytucji. W efekcie ZRP negatywnie ocenia przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Treść wystąpienia: