Związek Rzemiosła Polskiego o nowym pomyśle premiera Morawieckiego dot. obniżki CIT

Związek Rzemiosła Polskiego jest zdecydowanie przeciwny takiemu wybiórczemu traktowaniu przedsiębiorców. Podobne stanowisko zajmowaliśmy przy obniżce CIT-u do 15%. Z obniżki CIT skorzystają przede wszystkim spółki z o.o., tworzone głównie z powodu ograniczenia ryzyka osobistej odpowiedzialności biznesowej, a firmom osób fizycznych pozostanie pełna odpowiedzialność ze znacznie wyższą stawką podatku.
Wprowadzenie dla małych spółek 9% CIT-u będzie oznaczało, że znacznie słabsze ekonomicznie, małe firmy osób fizycznych będą nadal miały opodatkowane dochody 19-procentowym podatkiem, a stawka opodatkowania dochodów osób prawnych będzie taka sama jak w ryczałcie dla działalności usługowej, tyle że ryczałt opłacany jest od przychodu a nie dochodu firmy.
Uważamy, że w podobnym stopniu powinny zostać obniżone stawki PIT (w tym i wysokie ryczałtowe) dla małych firm osób fizycznych. Może należałoby zaproponować niższe obroty, niż 1,2 mln zł przychodów rozważanego przy obniżce CiT-u, ale na pewno firmy osób fizycznych powinny także uzyskać obniżkę podatku dochodowego. Inaczej będzie to oznaczało zaburzenie warunków konkurenci pomiędzy przedsiębiorcami, tylko z powodu różnych form prawnych prowadzonej działalności.
Ewentualne możliwe, ale rzadko mające miejsce w praktyce (szczególnie w przypadku małych spółek, gdzie wspólnicy są osobiście zaangażowani w działalność spółki) dodatkowe opodatkowanie osób prawnych z powodu wypłat dywidendy można zniwelować tak, że osobom prawnym, które płacą podatek dochodowy, a następnie wypłacają dywidendy, należałoby podatek od dywidendy uwzględniać w bieżących zaliczkach CiT-u osoby prawnej.
Mamy także poważne wątpliwości do zapowiadanych obniżek ZUS-u uzależnionych od poziomu przychodów przedsiębiorców. Uważamy, że przychód firmy nie może stanowić podstawy do ustalania wysokości obciążeń składkami ZUS. Nie można porównywać przychodu małej firmy działającej w porównywalnej skali i np. świadczącej usługi niematerialne z przychodami podobnej firmy handlowej, czy prowadzącej działalność usługową ze znacznym udziałem materiałów i wyposażenia. W przypadku pierwszej przychód będzie w dużym przybliżeniu porównywalny z dochodem, w sytuacji tych drugich będzie trudny do oszacowania. A trzeba pamiętać, że ponad 600 tys. firm osób fizycznych opłaca podatki w formach zryczałtowanych, w których nie można ustalić faktycznego dochodu przedsiębiorcy. Skomplikowane może też być ustalenie wysokości składek ubezpieczeniowych dla wspólników jednoosobowych spółek osób prawnych.