Związek Rzemiosła Polskiego interweniuje u Minister Rafalskiej

W związku z napływającymi do Związku Rzemiosła Polskiego sygnałami od przedsiębiorców prowadzących działalność w branży produkcji i handlu artykułami piekarniczymi i cukierniczymi, Związek skierował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej prośbę o wydanie interpretacji. W piśmie poruszony został problem niekorzystnych dla tych firm kontroli służb Państwowej Inspekcji Pracy pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta.  

 

Sprawa dotyczy sklepów producenckich przedsiębiorców wytwarzających pieczywo i wyroby cukiernicze. Wprowadzone regulacje zakładają, że handel świąteczny, m.in. w sklepach  piekarniczych, cukierniczych i lodziarniach jest dozwolony tylko wówczas, gdy przeważająca ich część działalności polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi. Jednak w przypadku sklepów producenckich prowadzonych przez przedsiębiorców branży piekarniczo-cukierniczej (także lodziarni) interpretowanie tych przepisów dosłownie jest kłopotliwe. W przypadku sklepów przyzakładowych nigdy nie jest bowiem możliwe spełnienie warunku, aby przeważająca działalność tych przedsiębiorców polegała na handlu artykułami piekarniczo-cukierniczymi, z tej przyczyny, że najczęściej w ich przypadku przeważającym rodzajem działalności będzie nie handel, a produkcja tych wyrobów.

 

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego możliwe jest przyjęcie definicji piekarni, cukierni czy lodziarni jako placówki handlowej przedsiębiorcy, a nie jako całokształtu działalności przedsiębiorcy, a także pojęcia przeważającego rodzaju działalności, które powinno się odnosić tylko do działalności firmy w jej części handlowej. W związku z tym ZRP zwróciło się do Minister Rafalskiej o wydanie interpretacji nieprecyzyjnie zapisanego przepisu ustawy,  albo  podjęcie  inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do korekty powyższych przepisów, tak aby były one zgodne z zasadniczymi intencjami ustawy. 

 

Treść pisma: