Związek Rzemiosła Polskiego gościł Pełnomocnika Rządu ds. MŚP

– Nasze spotkanie odbieram jako impuls do budowania współpracy na przyszłość, ponieważ bez rzemiosła nie ma możliwości realizacji odpowiedzialnego rozwoju. Chciałabym, aby rzemiosło było partnerem nie tylko w dyskusji, ale także w szukaniu rozwiązań, które mają służyć gospodarce i regulacjom na poziomie regionalnym. Wierzę, że nasze spotkania będą się odbywały cyklicznie, moim oczekiwaniem byłoby podpisanie deklaracji współpracy – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. MŚP Andżelika Możdżanowska podczas spotkania z Zarządem i dyrektorami biur ZRP w dniu wczorajszym (5.12), które odbyło się w siedzibie ZRP. 

 

Gospodarzem spotkania był Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego Jan Gogolewski. Witając gościa podkreślił, iż ma nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem stałej współpracy dla dobra rzemiosła i polskiej gospodarki oraz przyniesie efekty oczekiwane przez środowisko. 

 

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w ramach konsultacji z minister Możdżanowską przybliżyli główne problemy, z jakimi na chwilę obecną borykają się rzemieślnicy. Najwięcej wątpliwości budzi projekt ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym i pominięciu w nim zapisów dotyczących rzemiosła. Podsekretarz Stanu Andżelika Możdżanowska zobligowała się do zweryfikowania, dlaczego postulaty organizacji rzemieślniczych zgłaszane już na etapie projektowania ustawy, ostatecznie nie znalazły się w projekcie.

 

– Rzemiosło jest specyficzną działalnością gospodarczą. Nie można rzemieślnika porównać do fabryki, huty czy kopalni. Dopóki nie będzie obowiązku przynależności do Cechów i Izb, nie będzie rozwoju rzemiosła, a bez tego nie będzie szkolnictwa zawodowego. To rzemiosło wypuszcza na rynek pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nowelizacji wymaga ustawa o rzemiośle – mówili przedstawiciele środowiska rzemiosła.

 

Rzemiosło boryka się również z problemem niedofinansowania w obszarze szkolnictwa zawodowego. Nie wszystkie zakłady rzemieślnicze uczące zawodu pracowników młodocianych otrzymują dofinansowanie za szkolenie. Rzemieślnikom zależy również na tym, aby wykorzystać ich doświadczenie i wiedzę na poziomie tworzenia przepisów. Aby tak się stało Związek Rzemiosła Polskiego powinien być partnerem społecznym w Radzie Dialogu Społecznego ustanowiony z mocy prawa, bez konieczności wykazywania reprezentatywności. Podczas dyskusji zwracano również uwagę na brak stabilności prawa podatkowego, przewlekłość sądownictwa gospodarczego, zbytnie obciążenia biurokratyczne w mikrofirmach, problemie sukcesji.

 

Ze strony wiceminister rozwoju Możdżanowskiej padła deklaracja powołania grupy roboczej, na stałe współpracującej z Pełnomocnikiem. Sekretarz stanu zobowiązała się także do zorganizowania w niedługim czasie spotkania z przedstawicielami poszczególnych ministerstw i reprezentantami organizacji samorządu gospodarczego w celu wypracowania rozwiązań istotnych dla środowiska rzemieślniczego. Zasugerowała również, że w tworzeniu funkcji zarówno Pełnomocnika Rządu ds. MŚP jak i Rzecznika ds. MŚP, zabrakło jej uwzględnienia mikroprzedsiębiorstw. Żeby mogło być średnie przedsiębiorstwo musi być małe, które ma swój początek w mikro przedsiębiorstwie. Każda z tych firm wymaga innego, specjalnego traktowania.

 

– Musi powrócić etos dobrego rzemieślnika. Musimy stwarzać możliwości kwalifikacji, dostosowania do rynku pracy, do oczekiwań konsumentów i tu potrzebuje w ZRP partnera do wypracowania rozwiązań wspomagających kształcenie dualne.  Musimy podjąć wspólne działania, aby głos rzemiosła był słyszalny – podsumowała swoją wizytę w Związku Rzemiosła Polskiego Pełnomocnik Rządu ds. MŚP.

 

Zdjęcia: LINK