ZRP na posiedzeniu „Gospodarka konkurencyjnej Polski”

Związek Rzemiosła Polskiego uczestniczył w drugim spotkaniu w ramach Forum Debaty Publicznej. Tym razem spotkanie poświęcone było szczegółowiej dyskusji o powiązaniach nauki i biznesu. Konferencji odbyła się 12 stycznia 2011 roku w Pałacu Prezydenckim.

W panelu dyskusyjnym „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” uczestniczyli m.in. minister Olgierd Dziekański, profesor Barbara Kudrycka, profesor Janina Jóźwiak, profesor Karol Musioł, a także przedstawiciele firm innowacyjnych i organizacji wspierających rozwój przemysłu opartego na wiedzy, w tym ZRP.

Podczas spotkania podjęto tematykę powiązań gospodarki i szkół wyższych, metod zarządzania uniwersytetami oraz możliwości zagwarantowania wysokiej jakości nauczania przy jednoczesnym szacunku dla autonomii uczelni. Rozważano również, w jaki sposób rozwijać kreatywność myślenia studentów.

W Forum Debaty Publicznej uczestniczą przedstawiciele organizacji poza rządowych, partnerzy społeczni oraz przedstawiciele świata nauki, którzy pod patronatem prezydenta RP poszukują rozwiązań wspierających konkurencyjność polskiej gospodarki. Pierwsze spotkanie odbyło się 3 listopada.