ZRP na mediolańskich targach „L’Artigiano in Fiera 2009”

Związek Rzemiosła Polskiego bierze udział w Międzynarodowych Targach Rzemiosła „L’Artigiano in Fiera 2009” odbywających się w dn. 5-13 grudnia br. w Mediolanie i jest tam współorganizatorem polskiego stoiska narodowego. Na targach prezentowane są wyroby polskiego rzemiosła.

Udział ZRP w targach jest możliwy dzięki bliskiej współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie.

Do udziału w targach „L’Artigiano in Fiera” zapraszane są kraje oraz regiony z całego świata, prezentujące i promujące swoje specjalności takie jak: rzemiosło, artykuły rolno-spożywcze oraz turystyka.

Zamierzeniem organizatorów targów „L’Artigiano in Fiera 2009” jest przyciągnięcie uwagi gości wyjątkową atmosferą i charakterem poszczególnych prezentacji narodowych w taki sposób, by odwiedzając je, odnosili oni wrażenie faktycznego przebywania w najbardziej typowych miejscach poszczególnych krajów i regionów.