ZRP Liderem Srebrnej Karty Bezpiecznej Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy przyznał Związkowi Rzemiosła Polskiego w uznaniu działań na rzecz poprawy warunków pracy w firmach Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2014-2015.  

Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpi 23 października podczas VI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Przez innowacje do bezpieczeństwa”.

Promowanie zasad bezpiecznej pracy i współpraca z instytucjami zajmującymi się tą problematyką – Państwową Inspekcją Pracy oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym jest od lat jednym z kluczowych zadań Związku. Popularyzacji zasad BHP wśród młodzieży służy m.in. organizowany wspólnie przez ZRP i PIP ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.