ZRP i MEN w dialogu nt. zmian w kształceniu zawodowym

8 maja 2018 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego dyskutowali nt. pomysłów ministerstwa na zmiany w systemie egzaminów zawodowych w rzemiośle. Spotkanie miało status roboczego i jednocześnie przygotowawczego do spotkania Prezydium Zarządu ZRP z Minister Edukacji Narodowej panią Anną Zalewską, zaplanowanego na 16 maja 2018 r.

ZRP i MEN realizują wspólny cel: zapewnienie jakości egzaminów zawodowych. Jednak, podejście obu stron do sposobów i instrumentów służących realizacji tego celu nie jest tożsame. Rzemiosło popiera szereg planowanych zmian (m.in. powrót do rozwiązania funkcjonującego w Polsce w minionych latach, tj. obowiązku dla uczniów szkół zawodowych przystąpienia do egzaminu zawodowego; wprowadzenie egzaminów on-line; wprowadzenie w OKE rozwiązań na rzecz większej jawności procesu egzaminacyjnego).
Jednocześnie, środowisko rzemieślnicze jest zaskoczone propozycjami ujawnionymi przez MEN m.in. na kwietniowym posiedzeniu Rady Rynku Pracy, a wcześniej na Kongresie Powiatów we Wrocławiu, rozbicia egzaminu czeladniczego, w części teoretycznej, na dwa różne podmioty. Pomysł wiąże się z dużą ingerencją w dotychczasowe rozwiązania. Rozmowy będą kontynuowane.