Znany jest już harmonogram do programów operacyjnych na 2018 rok

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła szczegółowy harmonogram dla programów operacyjnych na 2018 rok. Są to nabory w ramach Programu Inteligentny Rozwój; Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój.
Więcej: LINK