Znamy szczegóły nowej Ordynacji Podatkowej

Minister Finansów, Teresa Czerwińska przedstawiając rozwiązania, jakie zawierać będzie przygotowywane prawo podatkowe podkreśliła, że Nowa Ordynacja Podatkowa ma dać poczucie bezpieczeństwa i pewności podatnikom oraz zapewnić sprawność i skuteczność administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zmodyfikowało projekt Nowej Ordynacji Podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Proponowane przepisy wpisują się w filozofię 3xP, będąc podstawą do przejrzystego, prostego i przyjaznego systemu podatkowego. NOP zapewni też większą ochronę podatnika.

„Traktujemy ten projekt jako solidny fundament, dzięki któremu budujemy stabilność przepisów podatkowych. Jestem przekonana, że Nowa Ordynacja Podatkowa (NOP) jest właśnie taką podstawą: wytrzymałą i dobrze wykonaną. Z inicjatywy MF w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika. Są to Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa” – powiedziała minister finansów.

NOP,  to ok. 20 nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Dla zwiększenia skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków, przebudowano wiele obecnie funkcjonujących regulacji oraz powołano do życia nowe. Przygotowywany dokument jest też odpowiedzią na potrzebę zmian przepisów obowiązujących od 20 lat, które nie nadążają za światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym. Na konieczność „ewolucji” w Ordynacji podatkowej zwracali uwagę eksperci, doradcy podatkowi, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz sędziowie.

Ordynacja Podatkowa prezentuje zupełnie nowe podejście w relacji urząd-podatnik. Otwartość zagwarantują niewładcze formy działania organów podatkowych, czyli takie, gdzie urzędy nie wykorzystują instrumentów administracyjnych w stosunkach z podatnikiem (wezwanie, decyzja), tylko wspierają go w realizowaniu obowiązków podatkowych. Rolą Rzecznika Praw Podatnika będzie  monitorowanie i  analizowanie problemów związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa podatkowego, a także proponowaniem rozwiązań ustawowych i opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego pod kątem ochrony praw podatnika.

Rozwiązania zawarte w Ordynacji mają zmienić dotychczasową sytuację, gdy prawo podatkowe postrzegano jako sformułowane w sposób niezrozumiały i niekiedy niesprawiedliwy. Przepisy mają być napisane prostym językiem, w sposób czytelny i spójny. Nie będą wprowadzać nadmiernych obciążeń. NOP jest prosta i łatwa w użytkowaniu oraz dostosowana do rozwoju gospodarczego i technologicznego.

Pobierz prezentację (plik pdf 42 MB)

Więcej: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/nowa-ordynacja-podatkowa-%E2%80%93-przejrzystosc-prostota-przyjaznosc?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_