Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Pytania i odpowiedzi

Ministerstwo pracy opublikowało pytania i odpowiedzi dotyczące. zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2017 r. – w szczególności dot. zezwolenia na pracę sezonową i „nowego” oświadczenia.

W materiale przywołane są artykuły ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., chyba, że wyraźnie wskazano przepisy innych ustaw.
Więcej: LINK