Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wzbudziła zastrzeżenia Prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego – poinformowała Kancelaria Prezydenta. 

 

Zgodnie z projektem ustawy, od 2018 r. składki na ZUS mają być odprowadzane od całości przychodu, a nie jak dotąd – do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki temu do budżetu ZUS wpłynie więcej pieniędzy, natomiast wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia zmniejszą się o 270 mln zł rocznie. 

 

Związek Rzemiosła Polskiego jako jedna z nielicznych organizacji pracodawców zwraca uwagę na skutki budżetowe tej regulacji. Bowiem zaproponowane zmiany nie rozwiązują problemu systemowo, a stanowią tzw. „protezę” mającą na bieżąco poprawić stan finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. ZRP podkreśla również, że zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie bezpośrednio wpływać na wysokość wydatków budżetowych, bowiem w przypadku pracowników administracji publicznej, ponad 1/5 składki obciąży pracodawcę, czyli środki  publiczne.