Zmiany w ustawach podatkowych

Związek Rzemiosła Polskiego zaopiniował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług wraz z autopoprawką

ZRP poparł wprowadzenie pewnych rozwiązań – na zasadzie kasowej – do rozliczeń VAT, które pomogłyby firmom, otrzymującym z dużym opóźnieniem pieniądze od kontrahentów. Związek wprowadzenie takiego przepisu zasugerował w 1999 roku, przy okazji propozycji ograniczających opóźnienia płatności w transakcjach handlowych.

Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego pozytywnie ocenia projektowaną zmianę zasad rozliczania podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, polegającą generalnie na kasowym ujęciu rozliczeń podatkowych. Uzależnienie obowiązków i uprawnień podatników od terminowego realizowania ich zobowiązań wobec kontrahentów gospodarczych to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, ograniczające zatory płatnicze oraz sprzyjające poprawie płynności finansowej rzetelnych kontrahentów.

Więcej informacji w załączniku