Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Na stronie Ministerstwa Rozwoju pojawiła się informacja, że 18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję akceptującą zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Komisja zaakceptowała zatem propozycje zmian Programu przyjęte przez Radę Ministrów 14 listopada 2017 r. i fakt ten stanowi zwieńczenie starań Ministerstwa Rozwoju mających na celu dostosowanie zakresu wsparcia w PO WER do celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR).

Zmiany w PO WER sankcjonują również fakt przyznania Polsce dodatkowych środków ponad 16 mln euro na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w latach 2017-2020, które będą dostępne w województwie Podkarpackim dla osób młodych (jedynym województwie spełniającym po 2016 r. wymóg kwalifikowalności z uwagi na poziom bezrobocia osób młodych – powyżej 25 %). Ostatecznie alokacja PO WER została zwiększona do łącznej kwoty ponad 5 452 mln euro.
Więcej: LINK