Zmiany na stanowisku Komendanta Głównego OHP

Nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Głównego OHP. 1 lutego na so stanowisko powołany został Bogdan Ścibut.

 
Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcjonalnych. Uczestnicy kształcą się w 62 zawodach. Jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym jest 216 (stan na dzień 1 października 2017 r.), w tym: 7 centrów kształcenia i wychowania, 31 ośrodków szkolenia i wychowania, 164 hufce pracy oraz 14 środowiskowych hufców pracy.