Zmiany funkcji w programie Płatnik

28 kwietnia w programie Płatnik przywrócona została możliwość generowania dokumentu płatniczego dla opłacania składek pobieranych przez ZUS jedną wpłatą na numer rachunku składkowego płatnika składek.

Podczas tworzenia dokumentu płatniczego w programie Płatnik, zostanie on automatycznie uzupełniony o:
• numer rachunku składkowego pobrany z kartoteki płatnika,
• nazwę skróconą płatnika składek pobraną z kartoteki płatnika,
• numer rachunku bankowego nadawcy, jeśli został wprowadzony do kartoteki płatnika,
• sumę kwot składek do zapłaty z deklaracji rozliczeniowej,
a także podana zostanie informacja o kwocie należności z tytułu składek wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku, gdy na koncie płatnika jest zaległość i płatnik chce ją opłacić łącznie z bieżącymi składkami.

Więcej: http://www.zus.pl/o-zus/komunikaty/-/publisher/komunikat/1/informacja-o-zmianach-funkcji-w-programie-platnik/1563264