Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty rozpoczął nowy rok pracy

– Przed nami dużo zadań, zespół będzie pracował nadal w takim samym składzie – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W ramach II etapu działań Zespołu  będą się toczyły dyskusje o systemie doskonalenia nauczycieli, szkolnictwie branżowym, subwencji oświatowej. 
 
Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej zarządzeniem z 3 listopada 2016 r. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, oraz przedstawiciele ministerstw.
W trakcie I etapu prac Zespołu omawiano m.in. system finansowania oświaty, awans zawodowy oraz czas pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty.
Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowane jest na luty br.

Więcej: LINK