Zebrała się Rada ds Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Mariusz Golecki, dyrektor Departamentu Prawnego MF został przewodniczącym Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 października.

Rada została powołana przez ministra finansów 15 września i jest niezależnym organem eksperckim, którego zadaniem będzie opiniowanie zasadności stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach – czytamy na stronie resortu. W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele rządu, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wyższych uczelni i strona samorządowa. Następne posiedzenie ma się odbyć w listopadzie.
Więcej: LINK