Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dostępne przez biznes.gov.pl

Przedsiębiorcy mogą już uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami bez konieczności odwiedzania urzędu skarbowego.  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Zaświadczenie z urzędu skarbowego można już uzyskać drogą elektroniczną

Wniosek można złożyć na tzw. piśmie ogólnym, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Zostanie on przesłany na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Więcej: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/uzyskaj-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-przez-biznes-gov-pl?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_