Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2010

Związek Rzemiosła Polskiego jest ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją pracodawców. W ramach projektu „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje cykl 26 szkoleń na terenie całej Polski.

Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego pracodawców (właścicieli) i pracowników kadry zarządzającej oraz menedżerskiej reprezentujących sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie poziomu wiedzy, kwalifikacji i świadomości w obszarze public relations i komunikacji.

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy wykonawcy, który wynajmie salę konferencyjną
(szkoleniową) w Łodzi do realizacji szkolenia w terminie 23-25 marca 2011 r.
W spotkaniu uczestniczyć będą ok. 23 osoby.

Oferty proszę przesłać e-mailem na adres: biuro@pr4msp.pl lub faksem na nr 22 50 44 274.
Konieczne jest również wypełnienie załącznika o braku powiązań (oświadczenie o braku powiązań
osobowo-kapitałowych). Oferty bez tego załącznika nie będą brane pod uwagę.

Termin składania oferty mija 30.12.2010 do godziny 10:00
Oferty przesłane po terminie nie będą podlegać ocenie.

W załączniku pełna treść zapytania

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych: LINK