Zapytanie ofertowe NR 8/2013 z dnia 10 października 2013roku

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje wspólnie z partnerem: Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości – projekt „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” w ramach Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Podziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2015 roku.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji  przedsiębiorców i ich pracowników i/lub organizacji pracodawców i ich członków z województwa mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i łódzkiego poprzez szkolenia, doradztwo, uczestnictwo w konferencjach z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą, elastycznych form świadczenia pracy i nowych rozwiązań w organizacji pracy, partnerstwa publiczno – prywatnego oraz CSR.

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy wykonawcy usług restauracyjno – hotelarskich wraz z wynajmem sali konferencyjnej w ustawieniu kinowym z pełnym wyposażeniem wraz z zapewnieniem noclegów ze śniadaniem i pełnym wyżywieniem. Termin wykonania: 21-22 listopada 2013 roku. 21 listopada – przyjazd wieczorem i zakwaterowanie 120 uczestników. 22 listopada – w konferencji weźmie udział 150 uczestników.

Miejsce realizacji zamówienia: na terenie jednego z czterech województw: mazowieckie, lubelskie, łódzkie lub podlaskie.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: plonka@zrp.pl lub opechowska@zrp.pl bądź pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie i opisać „Zapytanie ofertowe na organizację konferencji NR 8/2013 z dnia 10 października 2013 r. +  tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie pt. „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”, oraz podać dane składającego ofertę (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 25 października  2013, godz. 16.00”.

Termin złożenia oferty do dnia: 25 października 2013 r. do godz. 16.00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.