Zapytanie ofertowe – nabór trenerów na szkolenia – wyniki postępowania konkurencyjnego

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, (umowa dotacji nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2017 r., które dotyczyło:

 

Przygotowania merytorycznego i przeprowadzenia 2 szkoleń przez 4 trenerów, każde w terminie: 18-19.11.2017r. W każdej grupie w szkoleniu weźmie udział ok.25 osób. Każde szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów.

 

Więcej: LINK

 

Treść komunikatu: