Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów, autorów oraz ewaluatorów-metodyków zadań egzaminacyjnych

Niniejsze zapytania ofertowe dotyczą realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

 

Postępowania przeprowadzane są w ramach działania związanego z tworzeniem, recenzją oraz ewaluacją metodyczną zadań egzaminacyjnych dla branż: drzewnej oraz budowlanej, na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowywanych w II etapie projektu.

 

Więcej: LINK