Zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytania ofertowe dotyczą realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

 

Postępowania przeprowadzane są w ramach działania związanego z tworzeniem, recenzją oraz ewaluacją metodyczną zadań egzaminacyjnych dla branży usługi osobiste – zawody:

1. Kelner

2. Wizażystka-stylistka

3. Naturopata

4. Bioenergoterapeuta

5. Radiesteta

na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowywanych w II etapie projektu.

Aby umożliwić zainteresowanym udział w szkoleniu metodologicznym w dniu 29.01.2018 ustalono termin nadsyłania zgłoszeń do 26.01.2018 r. 

 

Więcej: 

Nabór autorów: LINK

Nabór recenzentów: LINK

Nabór Ewaluatorów – Metodyków: LINK