Zapytanie ofertowe

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiam zapytanie ofertowe dotyczące kosztów wyżywienia oraz wynajmu sali jak następuje:
W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Słupsku odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami rzemiosła w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, współfinansowanego z udziałem instrumentu Unii Europejskiej LIFE+  i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt „3xśrodowisko”).

W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty cenowej na obsługę kateringową oraz na wynajem sali umożliwiającej odbycie obrad.
 

Prosimy o podanie oddzielnych ofert na:
1. Obsługę cateringową, w tym serwis kawowy dla 20 osób
2. Wynajem sali dla potrzeb odbycia obrad
Uwagi:
1. Oferty przyjmujemy do czwartku 2 kwietnia 2015 roku do godz. 13.00 na adres e-mail romaniuk@zrp.pl
z kopią na e-mail Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku izba@rzemioslo.slupsk.pl
2. Odnośnie punktu 1 prosimy o podanie proponowanego menu.
3. Odnośnie punktu 2 poza lokalizacją prosimy o podanie maksymalnej dostępności czasowej sali, wyszczególniając godziny od do, ilość osób które sala może pomieścić, czy sala może być nagłośniona, ilość dostępnych miejsc parkingowych i czy miejsca parkingowe są odpłatne czy nieodpłatne.  
4. Oferent powinien mieć siedzibę i prowadzić działalność w granicach administracyjnych Słupska.
5. Ewentualne pytania związane z zapytaniem ofertowym prosimy kierować do Pana Henryka Abratkiewicza z
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku tel. 59 84-260-04