Zapraszamy na pierwsze szkolenie w ramach projektu „Innowacje–to proste”

Są jeszcze wolne miejsca na pierwsze szkolenie dla partnerów społecznych w ramach projektu „Innowacje –to proste”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji rzemieślniczych i innych partnerów społecznych z województwa warmińsko-mazurskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału także przedstawicieli organizacji rzemiosła z pobliskich regionów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-19 września 2012 r. w miejscowości Worliny 33, 14-105 Łukta, w Hotelu Masuria.

Ankiety prosimy przesyłać na adres biura projektu: biuro@innowacjetoproste.pl
harmonogram szkoleń i informacje o projekcie na stronie: www.innowacjetoproste.pl
Regulamin rekrutacji:
LINK
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
LINK
Ankieta wstępna:
LINK
Formularz – pomoc de minimis:
LINK
Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia:
LINK
Oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości finansowej:
LINK