Zamówienia publiczne. Wydłużony termin konsultacji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że  z uwagi na duże zainteresowanie nową Koncepcją Prawa Zamówień Publicznych i Założeń Polityki Zakupowej Państwa, wydłużeniu uległ termin konsultacji dokumentu. Przedsiębiorcy swoje opinie mogą zgłaszać do  31.07.2018 r. Główne cele nowej koncepcji skoncentrowane są na poprawie jakości zamówień publicznych, zwiększeniu ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystaniu ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju.

Przy tworzeniu rozwiązań resort konsultował się z  przedsiębiorcami i podmiotami stosującymi zamówienia publiczne. Proponowane zapisy mają stanowić ramy dla wydajnego dysponowania pieniędzmi publicznymi. Ich celem jest także poprawa jakości procesów zamówień publicznych oraz zwiększenie ilości zamówień realizujących strategiczne cele państwa (społecznych, innowacyjnych, zielonych). Ważnym elementem jest także zwiększenie udziału w zamówieniach firm z sektora MŚP m.in. poprzez uczynienie procedur bardziej przyjaznymi dla przedsiębiorców.

Wyzwaniem jest niski poziom konkurencyjności przetargów publicznych. Szczególnie niski odsetek oferentów  stanowią MŚP. 80% start-upów nigdy nie startowało w przetargach. Ma to związek ze skomplikowanymi procedurami, szerokim katalogiem wyłączeń ze stosowania ustawy, naciskiem na wymogi formalne. Kolejnym czynnikiem, który zmniejsza udział firm to nieprzejrzyste przepisy, niejednolite orzecznictwo i niejasne procedury odwoławcze. Rocznie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wpływa średnio ok. 2,7 tys. odwołań. Wreszcie obciążanie zbyt dużym ryzykiem wykonawców umów (wysokie kary umowne nawet za niezawinione opóźnienie) oraz uciążliwe kontrole powodują, że realizacja zamówień publicznych nie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Więcej: http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-konsultacje-koncepcji-nowego-prawa-zamowien-publicznych/