Zamówienia publiczne otwarte na innowacje

W Krakowie w dniach 14-15 listopada odbedzię się konferencja poświęcona innowacyjnym zamówieniom publicznym. O tym, jak wspierać instytucje planujące zakup nowoczesnych rozwiązań, dyskutować będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji publicznej oraz przedsiębiorcy.

Uczestnicy konferencji „Innowacyjne zamówienia na rzecz przemysłu, MŚP i silniejszych służb publicznych” dowiedzą się, w jaki sposób wspierać realizację innowacyjnych i przedkomercyjnych zamówień publicznych.
Konferencja będzie też okazją do podzielenia się wiedzą na temat nadchodzących europejskich konkursów na wsparcie innowacyjnych zamówień publicznych i możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych.
Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Gospodarki, Komisja Europejska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Więcej: LINK