„Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm”, Seminarium w Warszawie

Zachęcamy do udziału w seminarium Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP pt. „Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm”, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Agencji w Warszawie. Celem seminarium jest przybliżenie polskim przedsiębiorcom możliwości biznesowych w zw. z ukraińskimi procedurami przetargowymi. Udział w spotkaniu jestbezpłatny.

Ukraina jest jednym z ważniejszych partnerów biznesowych dla Polski. Podczas spotkania uczestnicy uzyskają wiedzę i podstawowe narzędzia z zakresu ukraińskiego rynku zamówień publicznych, w tym w zakresie: przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem specyfiki ukraińskiego rynku przetargów publicznych; czy komunikacji z zamawiającym,
Więcej: LINK