Zakończenie projektu „Patron”

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach ma przyjemność poinformować, iż 31 stycznia 2010 roku zakończył się międzynarodowy projekt „Patron” realizowany w ramach Programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP).

Projekt, w realizację którego zaangażowała się Izba, był inicjatywą partnerów z 7 krajów Unii Europejskiej. Celem „Patrona” było wspieranie przedsiębiorczości i konkurencyjności w Europie poprzez promocję metod przekazywania wiedzy między generacjami. Głównym założeniem projektu było wykorzystanie potencjału i doświadczenia przedsiębiorców stojących u schyłku kariery zawodowej, by wypełnić lukę pokoleniową i poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw.