XI Forum Doradztwa Zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy działające przy Kujawsko-Pomorskiej  Izbie  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zorganizowało XI Forum Doradztwa Zawodowego pod hasłem „ Współpraca szkół/placówek z interesariuszami zewnętrznymi”.  Warsztaty szkoleniowe  odbyły się dnia 23 marca 2018 r. w Branżowej Szkole I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 
 
Uczestnicy forum poznali przykłady dobrych praktyk wynikających z współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz zapoznali się z uwarunkowaniami efektywnego współdziałania szkoły i placówki oświatowej. Spotkanie poprowadził Przemysław Ziółkowski, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WSG.
 

Fot: