Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Organizacje

Opublikowano 08/08/2012

Wyrównywanie szans edukacyjnych w UE

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów wyrównujących szanse edukacyjne.

Projekty mają między innymi rozwijać szkoły i placówki edukacyjne, zwiększać liczbę i dostępność szkoleń, doradztwo pedagogiczne, wdrażać nowe innowacyjne formy nauczania i efektywnego zarządzania placówkami oświatowymi.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 19 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach   Informacyjnych

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Projekty podlegają konkursowi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”

Więcej informacji w załączniku

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018