Wyniki postępowania konkurencyjnego

W ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – Etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Związek Rzemiosła Polskiego ogłosił w dniu 19 stycznia 2018 r. nabór na Autorów, którzy w ramach prac przygotują zestawy zadań egzaminacyjnych dla egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. 

 

Nabór został przeprowadzony dla branży usługi osobiste dla pięciu zawodów: kelner, wizażystka – stylistka, naturopata, bioenergoterapeuta oraz radiesteta 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń wyznaczono na dzień 26.01.2018 r. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze uzyskano 10 zgłoszeń. Oferenci wykazali doświadczenie i spełnienie kryteriów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

 

Poniżej zamieszczone zostały wyniki oceny merytorycznej ofert.

 

Wyniki: