Wymogi  dot. znakowania żywności. Komunikat KE

Przekazujemy   do zapoznania się Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (2018/C 196/01).

Dokument stanowi wytyczne KE w formie pytań i odpowiedzi dot. rozporządzenia 1169/2011 w zakresie ogólnych wymogów dotyczących znakowania oraz informacji o wartości odżywczej.

(8 czerwca br. Został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.)

Pełna treść Komunikatu:Zawiadomienie KE – wytyczne II CELEX_52018XC0608(01)_PL_TXT