Wykonanie dla Związku Rzemiosła Polskiego Platformy EWR – publikacja dokumentacji z postępowania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stworzeniu dla Związku Rzemiosła Polskiego Platformy internetowej czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), pod poniższym linkiem Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje do wglądu dokumentację z postępowania dotyczącego wyłonienia Wykonawcy, który stworzy dla ZRP „Platformę internetową czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych”.

Więcej: LINK