Wykaz Komisji Problemowych Zarządu ZRP Kadencja 2021-2025

Komisje problemowe pełnią funkcję opiniodawczą i doradczą. Powołuje je Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego. Komisjom problemowym przewodniczą członkowie Zarządu ZRP, jednak w ich pracach uczestniczą także Członkowie Prezydium Zarządu, którzy nadzorują prace komisji zgodnie z podziałem pracy w Prezydium Zarządu. Osoby te uczestniczą w obradach z głosem doradczym.

 
KOMISJA  SAMORZĄDOWO-ORGANIZACYJNA i SPRAW SPOŁECZNYCH
KOMISJA ORGANIZACJI OŚWIATY ZAWODOWEJ, NADZORU i KSZTAŁCENIA DUALNEGO
KOMISJA  ds. FINANSÓW i ORGANIZACJI 
KOMISJA ds. NIERUCHOMOŚCI i GOSPODARKI WŁASNEJ
KOMISJA ds. FUNDUSZY UNIJNYCH, PROJEKTÓW i PROGRAMÓW
KOMISJA ds. POLITYKI GOSPODARCZEJ, STRATEGII i PROMOCJI RZEMIOSŁA
KOMISJA ds. SPÓŁDZIELCZOŚCI i PROBLEMATYKI  BRANŻOWEJ
Przewodniczący-koordynator
Wacław Napierała
Zbigniew Marchwiak
Piotr Antoszewski
Janusz Piątek
Zdzisław Siwiński
Jan Klimek
Andrzej Staruch
Zastępcy przewodniczącego
Jan Jaworski
Jan Witkowski
Włodzimierz Ostrowski
Sylwester Zawadzki
Janusz Piątek
Stanisław Syguła
Henryk Kluska
Emil Kunysz
Adam Przybysz
Janusz Kowalski
Andrzej Poźniak
Zbigniew Ładziński
Sekretarz
Włodzimierz Ostrowski
Jan Gański
Grzegorz Pellowski
Stanisław Syguła
Grzegorz Pellowski
Włodzimierz Biniek
Członkowie
Włodzimierz Szymański
Andrzej Dębowski
Włodzimierz Idzior
Karol Pufal
Andrzej Stawiarski
Tadeusz Szewczyk
Marian Wenta
Zygmunt Wypych
Magdalena Zabłocka
Grzegorz Pellowski
Zdzisław Siwiński
Jan Witkowski
Andrzej Poźniak
Adam Wykręt
Sylwester Zawadzki
Arkadiusz Paciorek
Zdzisław Siwiński
Andrzej Kuta
Maciej Zieliński