Wybrano ofertę w ramach projektu

Informujemy, że w związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu badawczo – szkoleniowego  „Innowacje – to proste!” wybrano firmę Ringier Axel Springer Polska, która zapewni publikację ogłoszeń rekrutacyjnych w lokalnej prasie wszystkich województw.

Oferta firmy spełniła wszystkie wymogi formalne i została poddana ocenie merytorycznej. Wybranej firmie gratulujemy.

Projekt „Innowacje – to proste!” powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo na rzecz adaptacyjności.

Projekt „Innowacje – to proste!” umożliwia mikro i małym przedsiębiorcom dostrzeżenie własnego potencjału niezbędnego do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Innowacje to sposób na obniżkę kosztów działalności oraz pełne wykorzystanie zasobów firmy, które są kluczowe dla zarządzania relacjami z dostawcami, klientami
czy kooperantami. We współczesnym świecie borykającym się z następstwami kryzysu gospodarczego inwestycje w nowe rozwiązania wydają się być konieczne aby utrzymać swoją pozycję na rynku.

Protokół z wyboru oferty w załączniku