Współpraca sektora prywatnego z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Warsztaty MSZ

W gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, 22 maja odbędzie się seminarium -“Współpraca sektora prywatnego z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE): zamówienia OBWE”.

Spotkanie skierowane jest szczególnie do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projektach i przetargach organizowanych przez OBWE. Eksperci OBWE zaprezentują możliwości biznesowe w związku z projektami i zamówieniami realizowanymi przez OBWE; rolę Organizacji i realizowane projekty; procedury zamówieniowe, najczęściej zamawiane towary i usługi, formy wyszukiwania przetargów, a także przybliżą przykłady sukcesów polskich firm na rynku zamówień OBWE.

Spotkanie odbędzie się w jęz. angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie. Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Wypełniony formularz zgłoszeń należy przesłać do 18 maja mailem na adresy: mzp@parp.gov.pl oraz beata.pich@msz.gov.pl lub faksem pod nr: 22 432 70 46
Program spotkania: OBWE Program_OBWE_8.05.2018 PL
Formularz zgłoszeniowy:Formularz_OBWE_22.05.2018[1]