Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Organizacje

Opublikowano 08/02/2013

Współpraca nauczycieli i nowoczesnych firm

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie rozpoczęła rekrutację nowoczesnych firm z całej Polski, które wykorzystują najnowsze rozwiązania w branży motoryzacyjnej i chcą przyjąć uczestników projektu – nauczycieli/ki i instruktorów/ki praktycznej nauki zawodu na 10-dniowe praktyki w zawodach:  technik pojazdów samochodowych, mechanik, elektromechanik i blacharz.

Przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w projekcie zyskają:
•    możliwość zacieśnienia współpracy przedsiębiorstw ze szkołami;
•    pozyskanie wykwalifikowanego pedagoga, który w trakcie praktyk będzie służył swoją wiedzą;
•    poznanie potrzeb szkoły poprzez pracę z pedagogiem kształcącym w branży motoryzacyjnej;
•    realny wpływ na edukację przyszłej kadry pracowniczej poprzez możliwość bezpośredniej współpracy z nauczycielami;
•    promocja branży i firmy.
 
Izba rozpoczęła również rekrutację nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcących  w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik, elektromechanik, blacharz, którzy chcą wziąć udział w praktykach.

Nauczyciele/ki dzięki udziałowi w projekcie zyskają:
•    podniesienie konkurencyjności na rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
•    odbycie bezpłatnych praktyk w nowoczesnych przedsiębiorstwach umożliwiających przetestowanie indywidualnych programów praktyk  oraz doskonalenie swoich umiejętności;
•    wpływ na kreowanie nowych programów praktyk.
•    
Projekt „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe.

Więcej: LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018