„Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Wydłużenie terminu składania ofert w konkursie

Informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do 29 czerwca wydłużyło termin składania ofert konkursowych. „Wspólnie  o Funduszach Europejskich”, to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

Ministerstwo chce zidentyfikować najlepsze inicjatywy i włączyć się w ich organizację poprzez granty w wysokości do 24 tys. zł, oraz udostępnienie materiałów informacyjnych resortu.

Zwycięskimi inicjatywami ministerstwo chce dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2018 r.

Termin składania ofert: ze względu na duże zainteresowanie konkursem, wydłużony do 29 czerwca 2018 r. Oferty można składać w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem: Oferta na konkurs „Wspólnie o FE”

Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/rusza-konkurs-grantowy-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju-wspolnie-o-funduszach-europejskich/