„Wspólnie  o Funduszach Europejskich”. Konkurs

Konkurs „Wspólnie  o Funduszach Europejskich” jest adresowany  do  organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych a także władz miejskich. Jego celem  jest wyłonienie  najlepszej inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce zidentyfikować najlepsze inicjatywy i włączyć się w ich organizację poprzez granty w wysokości do 24 tys. zł, oraz udostępnienie materiałów informacyjnych.

Zwycięskimi inicjatywami resort zamierza dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, czy osób wracających na rynek pracy.

Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2018 r. Oferty można składać do 22 czerwca w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem: Oferta na konkurs „Wspólnie o FE”.

Więcej: http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/konkurs-ofert-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju-wspolnie-o-funduszach-europejskich/