Wspólne stanowisko strony pracodawców dotyczące zmian w Kodeksie pracy

 Wydłużenie okresu rozliczeniowego, ruchomy czas pracy,rekompensowanie pracy w wolne soboty, to tylko niektóre postulaty, które znalazły sie we wspólnym stanowisku  Związku Rzemiosła Polskiego i organizacji pracodawców przekazanym Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian działu VI  „Czas pracy” Kodeksu pracy.

Generalnie pracodawcy rekomendują rozwiązania zawarte w małym projekcie zmian, które odpowiadają na wyzwania rynku pracy a także wpisują się w model polityki flexicurity. Przeciwni są natomiast niektórym propozycjom z dużego wariantu zmian działu VI Kodeksu pracy. Niektóre z rozwiązań spowodują wręcz drastyczny wzrost kosztów pracy, utrudnią organizację czasu pracy i w konsekwencji polskie firmy przestaną być konkurencyjne.

W opinii pracodawców przedmiotem zmian legislacyjnych powinny być również pozakodeksowe rozwiązania pomocowe, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych, na wzór instrumentów z tzw. ustawy kryzysowej.

Treść stanowiska w załączniku