Wspólne stanowisko dot. łańcucha dostaw żywności

W odniesieniu do łańcucha dostaw żywności i przyszłego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej, UEAPME zostało zaproszone do przyłączenia się do koalicji przez AIM, Copa Cogeca, CEJA, EFAT, Fair Trade Advocacy, FoodDrinkEurope i Oxfam w sprawie poprawy praktyk handlowych dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności. Zainteresowane strony podkreślają znaczenie holistycznego podejścia uwzględniającego wszystkich członków łańcucha dostaw żywności. UEAPME również poruszało ten problem, dlatego powstał pomysł stworzenia „koalicji”, która będzie krokiem naprzód. 

 

Na ewentualne uwagi, pytania i komentarze UEAPME oczekuje do poniedziałku 5 lutego. Projekt dokumentu w załączeniu.

 

Stanowisko: LINK

 

Więcej: LINK