„Wsparcie na starcie”- pożyczki na własne firmy

Ministerstwo rodziny i pracy poinformowało, że blisko 154 mln zł od grudnia 2013 r. przeznaczono na pożyczki w ramach programu „Wsparcie w starcie”. Udzielono ponad 2,5 tys. pożyczek w tym ponad 2,4 tys. na podjęcie działalności gospodarczej oraz 63 na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.Tylko w tym roku udzielono 522 pożyczek na kwotę ponad
33,2 mln zł.

W ramach programu można skorzystać z:
•    niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, maksymalna kwota pożyczki to ponad 80 381,60 zł, pożyczka udzielana jest na okres 7 lat,
•    niskooprocentowane pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Maksymalna kwota pożyczki to ponad 24 114,48 zł,
•    bezpłatne szkolenia i doradztwo dla pożyczkobiorców.

Z wsparcia mogą skorzystać: absolwenci szkół i wyższych uczelni, studenci ostatnich lat studiów oraz bezrobotni. O pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy mogą się ubiegać:
•    absolwenci szkół i wyższych uczelni, studenci ostatnich lat studiów, bezrobotni, w tym pożyczkobiorcy korzystający z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej (po co najmniej 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych),
•    podmioty prowadzące działalność gospodarczą, żłobki i kluby dziecięce, niepubliczne szkoły i przedszkola.
Więcej: LINK